Šviesa ir lengvumas – naujai atrasto teraco pritaikymo rezultatas