VAZONAI

Mozaikinio betono vazon­ai — tai išskirt­inė gal­imy­bė papuošti savo namus. Vazonų spalvą galite prid­er­in­ti prie to paties gam­into­jo teracinių grin­dinio plytelių spalvos.