TopTeramo (Čekija)

Esame Ček­i­jos kom­pani­jos TopTer­amo atsto­vai Lietu­vo­je.
Preki­au­jame šios kom­pani­jos gam­i­namomis mozaikinio betono grindų bei laip­tų apdai­los plytelėmis, vazon­ais, grind­ju­ostėmis, fasa­do apdai­los plytelėmis.
Gamini­ai atsparūs šalčiui, todėl tin­ka­mi nau­doti tiek lauke, tiek patal­pose. Plytelės puiki­ai tiks tera­soms, garažui, kati­linei, rūsiui, dirb­tu­vėms, autoservisams, ūkini­ams, pra­monini­ams pas­tatams, sodui, nuo­grindoms aplink namą ir pan. Laip­tams skir­tos plytelės gam­i­namos su vienu ar dviem užap­val­in­tais kraš­tais.