TERACINIO BETONO SPALVŲ PAVYZDŽIAI

Pateiki­ame ter­a­co gaminių stan­dar­tinių spalvų paletę.  Spalvą gal­i­ma parink­ti ir kitok­ią, taikant ją prie objek­to eksterjero/interjero detal­ių, konkre­taus ele­men­to ar bet kokio kito pavyzdžio.

 

Tikra pro­duk­ci­ja gali šiek tiek skir­tis spal­va nuo pro­duk­ci­jos, mato­mos nuo­trauko­je.