Mramora 082

300 x 300
Lygus poliruo­tas paviršius. Rekomen­duo­ja­ma nau­doti vidaus sąly­gomis.

 

Mramora

Mramo­ra

 

 

 

 

 

Savy­bės:

savybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________1556554

Poliruotų plytelių spalvos:

065

065

066

066

069

069

081

081

201

201

202

202