Laiptų plytelės

____________________1556554

 

Plytelės, skir­tos laip­tams apdengti, yra tok­ių pačių spalvų, kaip ir grin­dinio plytelės.

Laip­tų ele­men­tai gam­i­na­mi apval­in­tais kraš­tais.
Gal­i­ma pasirink­ti, kiek ir kuri­u­os kraš­tus nori­ma užap­val­in­ti.

apvalintas kraštas