Dydis 3

Tai unikali gal­imy­bė papuošti aplinką deri­nant vazonus prie tos pačios spalvos grin­dinio dan­gos.kvetinac-velikost3spojkvetinace

Vazon­ai gam­i­na­mi 4 skirt­ingų dydžių.

Vazon­ai leng­vai surenka­mi vieto­je, kom­plek­te yra visos reikalin­gos detalės bei instruk­ci­ja.

  • Gal­imy­bė der­in­ti vazono ir grindų bei laip­tų spalvą;
  • unikalus dizainas;
  • papras­tas mon­tavi­mas;
  • pakuotė­je rasite viską, ko reikia vazonui mon­tuoti;
  • apat­inė plokštė su anga van­dens pertek­liui nutekėti;
  • leng­va trans­portuoti, supakuo­tos ant padėk­lo.

 

Vazono išmatavi­mai: 860 x 395 x 500 mm, didži­au­sios detalės svoris ~24,5 kg, ben­dras svoris ~160 kg.

vazu savybes LT